Dự án

CỤM KHO MỞ RỘNG CẢNG BẾN KÉO

Trường Chu Văn An

Nhà xưởng K2-4

Kho Thiết bị và xưởng Kết cấu thép Toàn Thịnh Phát

Kho hàng hóa K2-3 Tân Kim Long An

Nhà máy PINNACLE

Nhà xưởng A3 KCN TTC IZ

Kho hàng hóa K2-2 Tân Kim Long An

Khu phức hợp Jamona City

Khu phức hợp Jomana City

Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP. HCM

Chung cư Carillon 3

Chung cư Carillon 3

Cao ốc văn phòng Công ty Tây Nam

Cao ốc văn phòng Công ty Tây Nam